Plačilo

Odvetniška tarifa

Ko plačilo ni posebej dogovorjeno, storitve zaračunavamo po Odvetniški tarifi.

Plačilo po uspehu

V postopkih, kjer je uspeh vprašljiv ter vas skrbi, da bi morali storitev plačati, vendar v postopku ne bi uspeli, se lahko dogovorimo za plačilo glede na uspeh. To pomeni, da vam zaračunamo storitev zgolj v primeru, da z vašim zahtevkom v postopku uspemo.

Plačilo po dogovoru

Možni so tudi drugi dogovori zaračunavanja, na primer pavšalni znesek, znesek za posamezno dejanje v postopku ali na primer znesek na podlagi porabljenega časa.

Brezplačna pravna pomoč

Če izpolnjujete pogoje po Zakonu o brezplačni pravni pomoči vam lahko služba za brezplačno pravno pomoč pri krajevno pristojnem okrožnem sodišču na podlagi podane vloge odobri brezplačno pravno pomoč, kar pomeni, da imajo tudi socialno ogrožene fizične osebe enake možnosti koristiti pravico do sodnega varstva. Pri tem gre za delno ali celotno kritje stroškov pravne pomoči in stroškov sodnega postopka. Obrazec za brezplačno pravno pomoč lahko izpolnite tudi z našo pomočjo.